З 11 липня компанії повинні оновити інформацію про бенефіціарів.

Мінфін нарешті затвердив Положення про форму та зміст структури власності. Подавати відомості щодо бенефіціарів слід після набрання чинності наказу (через місяць з дня його офіційного опублікування). Наказ №163 опублікований в «Урядовому кур’єрі» від 11.06.2021 року, тобто кампанія з оновлення інформації про власників в ЄДР почнеться 11 липня.

Структура власності є офіційним документом, який з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи має в обов’язковому порядку надаватись державному реєстратору.

Структура власності готується в довільній формі та є схематичним зображенням, на якому відображаються всі особи, які прямо чи опосередковано володіють юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами. У структурі власності потрібно зазначити розмір участі кожного з власників, а також вказати осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи. Крім того, необхідно зазначати опис здійснення та характер вирішального впливу кінцевого бенефіціарного власника на діяльність юридичної особи.

Зазначене Положення розроблено відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» і Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та відображає форму і зміст структури власності.

Якщо відомості щодо кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи чітко не відслідковуються за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, до схематичного зображення необхідно також додати офіційні документи, що підтверджують можливість здійснювати такий вирішальний вплив.

Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднені на офіційному веб-сайті Мінфіну. Наказ набирає чинності через місяць із дня його офіційного опублікування.

Якщо у Вас виникли питання, зателефонуйте нам!

Коли ж подавати відомості про бенефіціарів?

Наказ №163 набирає чинності через місяць з дня опублікування. Його опубліковано в «Урядовому кур’єрі» від 11.06.2021 року №111. Відповідно він почне діяти із 11.07.2021 року. Тобто старт кампанії з оновлення інформації про власників в ЄДР почнеться з 11 липня. На все відведено три місяці

Нагадаємо, що 28 квітня 2020 року набув чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» який є частиною міжнародних зобов’язань України, визначених Угодою про асоціацію з ЄС, адаптує в національне законодавство Рекомендації FATF (міжнародної організації по боротьбі із відмиванням коштів) та 4-ту і частково 5-ту Директиви Європейського Союзу проти відмивання коштів та фінансування тероризму.

 Форма для подання інформації про бенефіціарів та структури власності

Подати таку інформацію (враховуючи доволі короткі строки – три місяці) можна трьома способами (ст. 14 Закону №755):

 • у паперовій формі особисто (через ЦНПАи або суб’єкта держреєстрації) або через представника/підписанта за ЄДР;
 • у паперовій формі поштовим відправленням (справжність підпису заявника на реєстраційній заяві засвідчується нотаріально);
 • в електронній формі.

Якщо у Вас виникли питання, зателефонуйте нам!

7 ознак трудових відносин: Уряд схвалив законопроєкт

Уряд схвалив проект Закону “Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності”.
Прийняття закону сприятиме зменшенню незадекларованої праці в Україні, легалізації заробітної плати та посиленню захисту працівників.
“Уряд продовжує трудову реформу та активно працює над удосконаленням законодавства про працю. Збільшення кількості офіційно оформлених працівників шляхом легалізації трудових відносин сприятиме забезпеченню їх соціальних потреб та економічному зростанню України”, — зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.
Документом передбачається визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та запровадження принципу презумпції наявності трудових відносин.
Так, законопроектом визначається 7 ознак їх наявності:
виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи;
здійснення регулювання процесу праці, що носить постійний характер та не передбачає встановлення особі конкретного визначеного результату за певний період;
виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконуються роботи, робочому місці з дотриманням встановлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;
організація умов праці, зокрема, надання обладнання, інструментів, матеріалів, робочого місця, особою, в інтересах якої виконуються роботи;
систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди;
встановлення особою, в інтересах якої виконуються роботи, тривалості робочого часу та часу відпочинку;
відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота.
При цьому робота може бути визнана такою, що виконується в межах трудових відносин, якщо наявні принаймні три з перерахованих ознак. У такому разі сторони зобов’язані укласти трудовий договір, а працівник має бути забезпечений необхідним соціальним пакетом, зокрема, відпустками, лікарняними, наявністю гарантій та компенсацій щодо збереження місця роботи.
Також документом врегульовано питання правонаступництва у трудових відносинах та процедура попередження працівників про відповідні зміни. Це зробить процес передачі бізнесу або організації новому власнику більш прозорим та зрозумілим для колективу та посилить правовий захист працівників від незаконного звільнення.
За матеріалами КМУ

Изменения в налогах, на время карантина!

Государственная служба Украина с 17.03.2020 приняла следующие изменения по налогооблажению на период корона вируса.

С 1 марта по 30 апреля 2020. За этот период не начисляется и не оплачивается налог на землю, который используется в хозяйственной деятельности, налог на недвижимость за не жилые помещения.

С 1 марта по 30 апреля 2020. Освобождаются от ЕСВ все ФЛП и те, кто занимаются независимой профдеятельностью.

С 1 марта по 30 апреля 2020. Будут ограничения по применению штрафов по ЕСВ.

С 1 марта по 31 мая 2020. За этот период ограничивается применение большинства штрафов за нарушение налогового законодательства. (Ответственность за нарушение начисления, декларирования и уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога, рентной платы сохраняется).

С 18 марта по 31 мая 2020.  на этот период устанавливается мораторий на проведение документальных и фактических проверок, кроме проверок что касаются сумм бюджетного НДС.

С 18 марта по 31 мая 2020. Мораторий на проведения документальных проверок по ЕСВ.

До 1 июня 2020. Продлевается срок предоставления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

На 3 месяца откладывается обязательное введение РРО для всех категорий «упрощенцев».

Если у вас возникли вопросы — обращайтесь!

Наши контакты 🙂

Єдиний внесок на соціальне страхування та розрахунки з фондами соціального страхування Єдиний внесок на соцстрахування Інші питання трудових відносин та оплати праці Звітність з єдиного внеску Податкова звітність Єдиний внесок

Фахівці ДПС у Дніпропетровській області повідомляють, що відповідно до статті 13 розділу І Закону Україин від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг»  cтрок зберігання електронних документів на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері.

Разом з тим статтею 8 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що на власника або уповноважений орган (посадову особу), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів, покладено відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 із змінами і доповненнями (далі – Перелік № 578/5).

Відповідно до ст. 678 п. 7.1 глави 7 розділу І Переліку № 578/5 строк зберігання відомостей про застраховану особу, що підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (з 2011 року – Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованих страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (персоніфікований облік)) становить 75 років.

Місце провадження господарської діяльності платником єдиного податку: на що звернути увагу?

Фахівці ДПС у Запорізькій області звертають увагу, що для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до податкового органу заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, форма якої затверджена наказом МФУ від 16.07.2019 № 308 (п.п. 298.1.1 ст. 298 Податкового кодексу України (далі — ПКУ)).

У Заяві зазначаються обов’язкові відомості, зокрема, місце провадження господарської діяльності (п. 298.3 ст. 298 ПКУ).

Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстрів платників єдиного податку (п. 299.1 ст. 299 ПКУ).

До реєстру платників єдиного податку вноситься, зокрема, місце провадження господарської діяльності (п. 299.7 ст. 299 ПКУ).

Формою Заяви передбачено поле 6 «Місце провадження господарської діяльності», в якому зазначається:

 • код за КОАТУУ (заповнюється відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 31.10.1997 № 659, розміщений на офіційному вебсайті Державної служби статистики України);
 • область, район, населений пункт;
 • вулиця, номер будинку / офісу / квартири;
 • індекс.

Якщо підприємець – платник єдиного податку планує здійснювати діяльність у заздалегідь не визначених місцях (надання послуг, торгівля на виставках, ринках), то у графі «Область, район, населений пункт» поля 6 «Місце провадження господарської діяльності» Заяви зазначається: «Надання послуг на території України» та/або «Торгівля на території України». При цьому інші графи поля 6 Заяви не заповнюються.

У разі зміни місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни (п. 298.5 ст. 298 ПКУ).

У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни (п. 298.6 ст. 298 ПКУ).

Календар ФОП-єдинника груп 1 та 2 на 2020 рік

Календар ФОП-єдинника груп 1 та 2 на 2020 рік

Січень

20 Пн

Сплата ЄСВ за ІV квартал 2019 року (2754,18 грн)

20 Пн

Сплата ЄП за січень 2019 року (група 1 — до 210,20 грн, група 2 — до 944,60 грн)

Лютий

10 Пн

Звіт з ЄСВ за 2019 рік

20 Чт

Сплата ЄП за лютий 2020 року (група 1 — до 210,20 грн, група 2 — до 944,60 грн)

Березень

02 Пн

Декларація з ЄП за 2019 рік

20 Пт

Сплата ЄП за березень 2020 року (група 1 — до 210,20 грн, група 2 — до 944,60 грн)

Квітень

21 Вт

Сплата ЄСВ за І квартал 2020 року (3117,18 грн)

17 Пт

Сплата ЄП за квітень 2020 року (група 1 — до 210,20 грн, група 2 — до 944,60 грн)

Травень

20 Ср

Сплата ЄП за травень 2020 року (група 1 — до 210,20 грн, група 2 — до 944,60 грн)

Червень

19 Пт

Сплата ЄП за червень 2020 року (група 1 — до 210,20 грн, група 2 — до 944,60 грн)

Липень

20 Пн

Сплата ЄСВ за IІ квартал 2020 року (3117,18грн)

20 Пн

Сплата ЄП за липень 2020 року (група 1 — до 210,20 грн, група 2 — до 944,60 грн)

Серпень

20 Чт

Сплата ЄП за серпень 2020 року (група 1 — до 210,20 грн, група 2 — до 944,60 грн)

Вересень

18 Пт

Сплата ЄП за вересень 2020 року (група 1 — до 210,20 грн, група 2 — до 944,60 грн)

Жовтень

19 Пн

 Сплата ЄСВ за IIІ квартал 2020 року (3117,18 грн)

20 Вт

Сплата ЄП за жовтень 2020 року (група 1 — до 210,20 грн, група 2 — до 944,60 грн)

Листопад

20 Пт

Сплата ЄП за листопад 2020 року (група 1 — до 210,20 грн, група 2 — до 944,60 грн)

Грудень

18 Пт

 Сплата ЄП за грудень 2020 року (група 1 — до 210,20 грн, група 2 — до 944,60 грн)

Календар ФОП-єдинника групи 3 на 2020 рік

Січень 20 Пн Сплата ЄСВ за ІV квартал 2019 року (2754,18 грн)
Лютий 10 Пн Декларація з ЄП за 2019 рік
    Звіт з ЄСВ за 2019 рік
  19 Ср Сплата ЄП за ІV квартал 2019 року
Квітень 21 Вт Сплата ЄСВ за І квартал 2020 року (3117,18 грн)
Травень 12 Вт Декларація з ЄП за І квартал 2020 року
  20 Ср Сплата ЄП за І квартал 2020 року
Липень 20 Пн Сплата ЄСВ за IІ квартал 2020 року (3117,18 грн)
Серпень 10 Пн Декларація з ЄП за півріччя 2019 року
  19 Ср Сплата ЄП за IІ квартал 2020 року
Жовтень 19 Пн Сплата ЄСВ за IIІ квартал 2020 року (3117,18 грн)
Листопад 9 Пн Декларація з ЄП за три квартали 2020 року
  19 Чт Сплата ЄП за IIІ квартал 2020 року

Шпаргалка ФЛП-единщика группы 1–3 на 2020 год

Два основных платежа ФЛП-единоналожников — это ЕН и ЕСВ. О том, когда и сколько платить в течение года, как и когда отчитываться, вы узнаете из предлагаемого материала.
Все ФЛП-единщики должны уплачивать ЕСВ «за себя». Исключение: ФЛП освобождаются от уплаты ЕСВ, если они получают пенсию по возрасту, или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного ст. 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 г. № 1058-IV, и получают в соответствии с законом пенсию или соцпомощь (ч. 4 ст. 4 Закона о ЕСВ).
Базу начисления единщики определяют самостоятельно в пределах установленного законодательством минимума и максимума (см. табл. 1). В 2020 году все ФЛП-единщики платят ЕСВ в размере не ниже минимального (22 % от МЗП).

Таблиця 1. Розмір ЄСВ «за себе» для ФОП-єдинників у 2020 році

Показник

Розмір, грн/мес

1. Мінімальна база (1 МЗП)

4723,00

2. Мінімальний розмір ЄСВ «за себе» (ряд. 1 × 22 %)

1039,06

3. Максимальна база (15 МЗП)

‭70 845‬,00

4. Максимальний розмір ЄСВ «за себе» (ряд. 3 × 22 %)

‭15 585,9‬0

Как сэкономить? Взять бухгалтера в штат сотрудников или отдать бухгалтерию на аутсорсинг.

Давайте, сначала определимся зачем нужен бухгалтер и какие его основные задачи.

Основными задачами бухгалтеров являются:

— правильное и своевременное отображение хозяйственных процессов в бухгалтерском учете;

— анализ и проверка информации по деятельности компании на соблюдение норм законодательства Украины;

— на основании данных учета формировать и подавать всю необходимую обязательную отчетность;

— проводить анализ сложившейся на предприятии ситуации, своевременно информировать руководство и в случае необходимости разрабатывать способы предотвращения убытков от деятельности предприятия.

Это очень важно для любой организации и вышеуказанные процессы — непрерывны. Цена ошибки бухгалтера может стоить компании от 170 грн до сотен тысяч гривен (это отдельная тема).

Кому можно доверить решение таких задач?

 1. Директор/Собственник (будет ли он успевать?).
 2. Взять на предприятие штатного бухгалтера.
 3. Делегировать данные функции аутсорсинговой компании.
 4. Не вести бухгалтерию вообще (ответственность предусмотрена Налоговым, Административным и Криминальным кодексами, а также другими нормативными актами).

Рассмотрим второй и третий вариант более детально, в чем же суть и где можно сэкономить?

Рассмотрим вариант, когда бухгалтер является штатным сотрудником.

Стоимость такого бухгалтера для компании:

— Цена рабочего места (аренда помещения, коммунальные услуги, мебель, техника и ее обслуживание, расходные материалы) – от 6000,00 грн/мес.

— Заработная плата, больничные, отпускные, премии, компенсации и налоги, которые предприятие должно насчитать еще сверху на эти суммы – от 3904,00 грн/мес.

— Повышение квалификации бухгалтера – от 900,00 грн./мес.

Итог, стоимость штатного бухгалтера для предприятия стартует с 10804,00 грн/мес.

 

Плюсы данного варианта:

+ бухгалтер всегда рядом/ на месте;

+ есть материально-ответственное лицо;

+ оперативность при решении текущих вопросов (оплата счета, оформление документов и т.д.);

+ бухгалтер может одновременно выполнять несколько функций (например: кадровик, секретарь, менеджер).

 

Минусы данного варианта:

— необходимо содержать рабочее место;

— вовремя выплачивать зарплату, больничные, отпускные, премии, компенсации и налоги, связанные с этими выплатами;

— повышать квалификацию бухгалтера;

— покупать лицензию на бухгалтерские программы;

— бухгалтер может заболеть или уволится в любой момент.

 

Для предприятий, которые только начинают свою деятельность, это дорого и рискованно. Поэтому функции бухгалтерии можно делегировать аутсорсинговой компании. Стоимость такой услуги будет зависеть от объемов деятельности предприятия и от функций, которые руководитель будет делегировать. В среднем для только что созданного предприятия или организации с оборотом до 10 операций в месяц стоимость услуг бухгалтера могут составлять от 1500 грн/мес.

 

Основные преимущества такого решения очевидны, а именно:

+ Экономия обустройства рабочего места бухгалтера;

+ За бухгалтера не надо платить налоги, отпуска, больничный и т.д.;

+ Бухгалтеру не надо оплачивать курсы повышения квалификации, семинары;

+ Документы могут храниться не в офисе компании, что позволяет обеспечить дополнительную конфиденциальность и сохранность информации;

+ Бухгалтер может всегда проконсультировать по необходимым вопросам, при чем быстро, т.к. всегда в курсе всех новинок;

+ Руководитель не переживает, где находится бухгалтер, поскольку компания гарантирует постоянность ведения учета и своевременную подачу отчетности;

+ Отсутствует финансовая ответственность за ошибки бухгалтера (если иное не прописано в договоре).

+ И самое главное, за меньшие деньги компания получает больше гарантий и больше времени на развитие бизнеса.

Недостатками может быть следующее:

— Бухгалтер находится в офисе своей компании, а не рядом;

— Необходимо наладить «живую» передачу документов, если это необходимо.

 

Следует также обратить внимание на то, что для аутсорсеров действительно важно сохранять свою репутацию и свое время. Это дает возможность их клиентам получать выполненную хорошо и в срок работу, но уже многофункциональность штатного сотрудника в офисе – будет отсутствовать. Вы платите только за то, в чем на самом деле нуждаетесь. Таким образом, малый и средний бизнес может рационально распределять свои ресурсы и при этом обеспечивать полноценную, стабильную и спокойную работу организации.

Такой сервис вы найдете в нашей компании. Начав сотрудничество с нами вы можете забыть о подобных проблемах.

Наши контакты: +38 (096) 991-6400 (Киевстар), +38 (099) 919-3982 (МТС).

e-mail: vip888comua@gmail.com

адрес: Украина, г.Днепр, ул. Светлова, 61.

Как IT-компании с помощью аутсорсинга оптимизировать налогооблажение.

Давайте сначала разберемся, что такое Аутсорсинг!

Аутсорсинг (англ. outsourcing) соглашение, согласно которому заказчик поручает подрядчику выполнить определенные задачи, а именно, часть производственного процесса или полный производственный процесс, предоставление услуг или другие вспомогательные функции.

На практике под аутсорсингом  подразумевают передачу компанией части ее заданий или процессов сторонним исполнителям на условиях субподряда. IT-аутсорсинг состоит в передаче предприятием части функций по управлению и поддержке собственных информационных ресурсов внешней IT-компании. Существует несколько видов услуг IT-аутсорсинга. В частности, могут предоставляться определенные «человеческие» ресурсы, оборудование и инфраструктуры, бухгалтерия и многое другое.

Правомерность заключения договоров аутсорсинга подтверждается также ч. 1 ст. 627 ГКУ, где указано, что стороны свободны в заключении договора, выборе контрагента и определении условий договора с учетом требований ГКУ, других актов гражданского законодательства, обычаев делового оборота, требований разумности и справедливости.

Признают договоры аутсорсинга и официальные органы, в частности, налоговики (см. письмо ГНАУ от 01.02.2011 г. № 2548/7/16-1517-26).

В IT-сфере, для оптимизации налогообложения, обычно используют аутсорсеров, которые применяют упрощенную систему налогообложения с уплатой единого налога.

Оптимизация налогообложения у заказчика состоит в том, что услуги IT-аутсорсинга могут быть включены в состав его расходов и в налоговый кредит по НДС (п. 198.1 — 198.3 НКУ).

При использовании аффилированного лица на упрощенной системе налогообложения с уплатой единого налога экономия (Э) от использования схемы аутсорсинга зависит от того, какую ставку единого налога уплачивает аутсорсер.

Вариант 1

Аутсорсер – плательщик единого налога третьей группы по ставке 3 % с НДС (юридическое лицо или физическое лицо – предприниматель).

Тогда экономия составит:

Э = У1 / 1,2 х (0,18 – 0,03) = 0,125 х У1,

где У1 – стоимость полученных от аутсорсера услуг с НДС, грн.

Условие:

IT-компания принимает решение о переводе части функций по управлению и поддержке  информационных ресурсов аффилированному лицу, которым выступает юридическое лицо – плательщик единого налога по ставке 3 %.

Стоимость оплачиваемых услуг по IT-аутсорсингу, облагаемых НДС, ежемесячно составляет 120000 грн.

Решение:

В этом случае налоговая экономия за счет использования схемы аутсорсинга составит:

Э = 0,125 х 120000 = 15000 грн.

Вариант 2

Аутсорсер – плательщик единого налога третьей группы по ставке 5 %, которая включает НДС (юридическое лицо или физическое лицо – предприниматель).

В этом случае сумму экономии можно рассчитать так:

Э = У2 х (0,18 – 0,05) = 0,13 х У2,

где У2 – стоимость оказанных услуг без НДС, грн.

Условие:

IT-компания принимает решение о переводе части функций по управлению и поддержке информационных ресурсов аффилированному лицу, которым выступает физическое лицо – плательщик единого налога по ставке 5 %.

Стоимость оплачиваемых услуг по IT-аутсорсингу ежемесячно составляет 100000 грн. (без НДС).

Решение:

Налоговая экономия за счет использования схемы аутсорсинга будет равна:

Э = 0,13 х 100000 = 13000 грн.

Как видим, вариант с использованием аутсорсера – плательщика единого налога по ставке 3 %, с позиции налоговой экономии, более выгоден. Однако следует принять во внимание, что большинство IT-услуг освобождаются от обложения НДС (см. статью «ІТ-индустрия: налоговый учет программной продукции». Поэтому на практике более распространен вариант с использованием аутсорсера-плательщика единого налога по ставке 5 %.